Dè tha dol ann an Seòmar na Pàrlamaid an-diugh? #gaidhlig #sp4


Tòisichidh gnothaichean san t-Seòmar aig 2.30f an-diugh, a’ gabhail a-steach na leanas:

2.30 f Àm Cnuasachaidh– leis a’ Bhana-bharan, Caroline Cox, Tè Queensbury, neach-stèidheachaidh agus CEO Humanitarian Aid Relief Trust.

Air a leantainn le Deasbad Riaghaltas na h-Alba: A’ cruthachadh seirbheisean nas fheàrr airson fhulangaichean agus luchd-fianais.

5.00 f Àm Cnuasachaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall– S4M-03136 Liz Nic a’ Ghobhainn: Sgiobaidhean Tèasariginn nam Beanntan an Alba.

Airson làn fhiosrachadh mu ghnothaichean an latha, faic an Iris Ghnothaichean.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk