Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig


Dh’fhoillsich Comataidh Foghlam is Sgilean Pàrlamaid na h-Alba an aithisg aca mu roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil na bu thràithe an t-seachdain seo.

cuspairean

Bha ùidh mhòr aig coimhearsnachd na Gàidhlig san rannsachadh seo agus fhuaireadh grunn fhreagairtean mun Ghàidhlig, am measg tòrr chuspaierean eile.

Tha an aithisg air fad ri fhaighinn air làrach-lìn na Comataidh.

Agus tha sinn air geàrr-chunntas den aithisg a dhèanamh sa Ghàidhlig cuideachd.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Scots Language Awards 2019


Seo post-bloga a sgrìobh ar co-obraichean còir anns an Aithisg Oifigeal mun Scots.

Scottish Parliament Official Report

On Friday 27 September, Glesga’s Mitchell Theatre will pley host tae the first ivver Scots Language Awards. The chairity, Hands Up For Trad, which has heidit up the weel-kent Scots Trad Music Awards fae 2003, is ahint the new event, which has the aim o forderin the profile o Scots tae the public an media.

The ten caitegories o award include Scots Media Person o the Year, Scots Schuil o the Year an Scots Bairns’ Book o the Year alangside ane lifetime achievement award.

The Official Report at the Scots Pairlament regularly warks in aw three o Scotland’s official leids o English, Scots an Gaelic.

We are gey pleased that ane o oor ain Official Reporters, Ashley Douglas, has been nominatit in the category o Scots Media Person o the Year, which ye can read mair anent here.

Forby warkin fur the Official Report in the Scots Pairlament, Ashley…

View original post 71 facal eile

Ceann-bliadhna sona dhuinn! #gàidhlig


An-diugh, tha sinn a’ comharrachadh 20 bliadhna bho chaidh Pàrlamaid na h-Alba fhosgladh gu h-oifigeil.

Aig a’ chuirm oifigeil an-diugh, chaidh dàn sònraichte The Long View a leughadh a chaidh a sgrìobhadh Jackie Kay, Makar na h-Alba. Tha e a’ gabhail a-steach Gàidhlig, BSL agus Scots a bharrachd air a’ Bheurla.

Gus an latha a chomharrachadh, tha sinn air eadar-theangachadh Gàidhlig a chur air dòigh den dàn: An Sealladh Fada le Rody Gorman.

Faodar an dàn a leughadh san dà chànanan an seo. 

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot