SPICe FAQ – Gaelic road signs — SPICe Spotlight | Solas air SPICe


This blog answers some of the most frequently asked questions in relation to bilingual road signs.

via SPICe FAQ – Gaelic road signs — SPICe Spotlight | Solas air SPICe#

Our colleagues at SPICe – the Scottish Parliament Information Centre recently published an FAQ article about bilingual Gaelic/English signage in Scotland. To read, please click on the link above.

Alasdair MacCaluim

gaidhlig@parliament.scot

Ceistean Cumanta SPICe – Soidhnichean rathaid Gàidhlig — SPICe Spotlight | Solas air SPICe


This is a Gaelic translation of our recent blog SPICe FAQ – Gaelic road signs.

via Ceistean Cumanta SPICe – Soidhnichean rathaid Gàidhlig — SPICe Spotlight | Solas air SPICe

Tha ar co-obraichean aig SPICe (Ionad Fiosrachaidh na Pàrlamaid) air bloga fhoillseachadh mu shoidhnichean rathaid anns a’ Ghàidhlig. Gus a leughadh, briog air an dealbh gu h-àrd.

Alasdair

Pàrlamaid na h-Alba a’ cur stad sealach air com-pàirteachadh poblach air sgàth Corònabhìoras Covid-19 #gàidhlig


Tha Pàrlamaid na h-Alba air a ràdh gum bi iad a’ cur stad sealach air gnìomhan com-pàirteachadh poblach agus iad a’ cur prìomhachas air taic do ghnothach pàrlamaideach agus freagairt ri cùis a’ Chorònabhìorais.

Tha na h-atharrachaidhean sin gan dèanamh gus a bhith cinnteach gu bheil a’ Phàrlamaid a’ coileanadh a cuid dhleastanasan deatamach a thaobh reachdas a chur air adhart, cothrom a thoirt do Bhuill beachdan muinntir na h-Alba a riochdachadh agus sgrùdadh a dhèanamh air gnìomhan Riaghaltas na h-Alba, gu sònraichte ann an co-theacsa nàiseanta agus eadar-nàiseanta na freagairt do Covid-19. Tha e cuideachd air na h-atharrachaidhean a dhèanamh gus cunnart do luchd-tadhail agus luchd-obrach a lùghdachadh.

Bho Dhimàirt 17 Màrt, thèid na seirbheisean a leanas a chur dheth:

  • Tachartasan, a’ toirt a-steach Tachartasan is Taisbeanaidhean le Taic Bhall;
  • Cuairtean, a’ toirt a-steach Cuairtean Bhall;
  • Coinneamhan CPG ann an Taigh an Ròid;
  • An cafaidh poblach agus a’ bhùth;
  • Inntrigeadh don togalach airson a’ mhòr-shluaigh Diluain, Dihaoine agus Disathairne;
  • Foghlam a-staigh agus a-muigh agus com-pàirteachadh coimhearsnachd;
  • Cuairtean Oifis Dhàimhean Eadar-nàiseanta a-steach agus a-mach;
  • Siubhal cèin air adhbhar Comataidh.

Tha Taigh an Ròid fhathast fosgailte do luchd-tadhail airson choinneamhan co-cheangailte ri gnothach pàrlamaideach no sgìre-taghaidh.

Bidh na gailearaidhean poblach anns an t-Seòmar agus na Comataidhean fhathast fosgailte nuair a bhios a’ Phàrlamaid na suidhe, ged a thathas a’ brosnachadh a’ phobaill Bidh na gailearaidhean poblach anns an t-Seòmar agus na Comataidhean fhathast ach thathar a’ brosnachadh a’ phobaill a bhith a’ coimhead air-loidhne aig www.scottishparliament.tv.

Gheibhear am fios naidheachd air fad air làrach-lìn na Pàrlamaid (Gàidhlig).

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot