Co-labhairt “Gnìomhachas sa Phàrlamaid” an-diugh #gaidhlig #SP4 #bip12


Tha co-labhairt Gnìomhachas sa Phàrlamaid a’ gabhail àite an-diugh ann an Taigh an Ròid.

Am measg an luchd-labhairt, tha Ailig Salmond BPA, Prìomh Mhìnistear na h-Alba agus Sir Tom Farmer.

Seo beagan dealbhan bhon latha gu ruige seo.

 

Tom Farmer

Alasdairgaidhlig@scottish.parliament.uk