Tachartasan /Events

Seiseanan Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba

Gaelic sessions in the Scottish Parliament

Wednesday 28 November / Diciadain 28 Sultain – 15:30-17:00

Abair beagan – Gaelic awareness session with some Parliamentary Gaelic phrases. For learners/non-speakers with an interest in Gaelic. Tea and coffee provided.

To book a place/gus àite a chur air dòigh, cuir post-d gu gaidhlig@parliament.scot

ceic

Thursday 29 November / Diardaoin 29 Samhain, 15:00-16:00

Atharraich Alba le cofaidh is cèic – seisean neo-fhoirmeil mu bhith a’ togail do ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba agus a’ toirt buaidh air a co-dhùnaidhean.

Change Scotland with coffee and cake – an informal session in Gaelic about how to make your voice heard in the Scottish Parliament.

Airson luchd-ionnsachaidh adhartach / For advanced learners and fluent speakers. Tea, coffee and cake provided

To book a place/gus àite a chur air dòigh cuir post-d gu gaidhlig@parliament.scot