Dè tha dol san t-Seòmar Diardaoin? #gaidhlig #sp4


 

Seo na h-air clàr gnothaich an latha an-diugh ann an Seòmar Pàrlamaid na h-Alba an-diugh:

 9.15 m Gnothaichean Pàrtaidh Làbarach na h-Alba: Riochdachadh nam Ban (Airson teacs a’ ghluasaid, faic S4M-03289)

Air leantainn le Gnothaichean Pàrtaidh Làbarach na h-Alba: Slàinte nam Ban (airson teacs a’ ghluasaid, faic S4M-03294)

11.40 m Àm nan Ceistean Coitcheann (airson teacs nan ceistean, faic an Iris Ghnothaichean) (airson teacs nan ceistean, faic an Iris Ghnothaichean)  

12.00 f Ceistean don Phrìomh Mhinistear (airson teacs nan ceistean, faic an Iris Ghnothaichean)

 

Seòmar na Pàrlamaid

 

2.15 f Àm nan Ceistean Cuspaireil

Cùisean Dùthchail agus Àrainneachd

Ceartas agus Oifigearan Lagha

(airson teacs nan ceistean, faic an Iris Ghnothaichean)

2.55 f Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Òigridh agus Fàs Eaconomach (airson teacs a’ ghluasaid faic S4M-03295)

5.00 f Àm Co-dhùnaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall– S4M-02988 Iain Park: A’ chomharrachadh Aonad Foghlaim a-muigh Fhìobha (airson teacs a’ ghluasaid, faic an Iris Ghnothaichean)

 

Iain Park BPA

 

Airson barrachd fiosrachaidh, faic an Iris Ghnothaichean.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk