Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh bheachdan air trusadh luchd-teagaisg #gàidhlig @SP_EduSkills


Tha Comataidh Foghlaim is Sgilean Pàrlamaid a’ sireadh bheachdan an-dràsta air trusadh agus cumail luchd-teagaisg.

Bun-sgoil Taobh na Pàirce, Dùn Èideann

Am measg nan ceistean a tha iad a’ faighneachd, tha:

  • Dè na prìomh dhuilgheadasan a th’ ann a thaobh a bhith a’ fastadh is a cumail luchd-teagaisg?
  • A bheil beachd sam bith agaibh dè an dòigh as fheàrr gus dèanamh cinnteach gun tèid an àireamh cheart de luchd-teagaisg a thrèanadh is fhastadh airson sgoiltean na h-Alba?
  • Dè a’ bhuaidh a th’ aig a’ ghainnead de luchd-teagaisg ann an sgìrean sònraichte de dh’Alba no ann an cuspairean sònraichte agus dè a ghabhas dèanamh mu dheidhinn seo?

Seo deagh chothrom do dhaoine a tha an sàs ann am foghlam Gàidhlig is foghlam tro mheadhan na Gàidhlig na beachdan aca a thoirt don Phàrlamaid a thaobh trusadh luchd-teagaisg.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mun rannsachadh air làrach-lìn an rannsachaidh.

Feumaidh beachdan a bhith a-steach ro dheireadh an latha, Diciadain 26 Giblean.

Tha a’ chomataidh a’ cur fàilte air fianais sa Ghàidhlig.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Gaelic learners: get involved through social media #gàidhlig


As part of the Parliament’s Gaelic Week this week we relaunched our Gaelic blog with a new look. After 5 years it was in need of a bit of a refresh and we hope you will like it. We would be interested to hear your views – if you like you can leave these in the comments section below.  

bloga

You may also have noticed that we have been putting up some posts in English of late. These are aimed at Gaelic learners or people interested in learning. We will be doing more of these in future, looking at Gaelic provision in the Parliament and how learners can get involved.

As always, we’ll also continue to blog about the work of the Scottish Parliament in Gaelic.

We’ve been busy on other social medium platforms during Gaelic Week. On YouTube you’ll find a video of the Scottish Parliament’s Presiding Officer Ken Macintosh MSP trying some simple Gaelic phrases.

 

We also have our regular feature Gaelic Word of the Week which enables people to learn a little about Gaelic and about the Scottish Parliament at the same time. This week, our special guest was John McCormick of the Commission of Parliamentary Reform who learnt to say Your Parliament, Your Voice.

We also reached a milestone for our Gaelic twitter feed this week when we hit 2,000 followers. If you want to help improve your Gaelic by following us, you can find us at @ParlAlba.

2000

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot