Aithisg Bhliadhnail 2019-20 ri faighinn #gàidhlig


Chaidh aithisg bhliadhnail ùr na Pàrlamaid fhoillseachadh an-diugh. Tha i ann an cruth dà-chànanach sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

Anns an aithisg, gheibh sibh a-mach na bha a’ dol sa Phàrlamaid agaibh ann an 2019-20 le staitistearachd agus fiosrachadh gu leòr!

Agus ma tha BSL agad, gheibhear geàrr-chunntas den aithisg sa chànan sin cuideachd.

Alasdair MacCaluim

alasdair.maccaluim@parliament.scot

Bhidio ùr mu Athchuingean Pàrlamaideach #gàidhlig


Tha sinn air bhidio ùr fhoillseachadh sa Ghàidhlig mu athchuingean poblach.

Tha e a’ freagairt tòrr cheistean chumanta, a’ gabhail a-steach:

  • Ciamar a chuireas tu athchuinge a-steach?
  • Cia mheud ainm a dh’fheumas tu?
  • Am faod e a bhith mu chuspair sam bith?
  • Am faod mi athchuinge a chur a-steach air-loidhne?
  • Dè thachras às dèidh dhomh athchuinge a chur a-steach?

Gheibh thu na freagairtean do na ceistean sin uile agus tòrr a bharrachd fiosrachaidh anns a’ bhidio!

Alasdair MacCaluim, Oifigear Gàidhlig

gaidhlig@scottish.parliament.scot

SPICe FAQ – Gaelic road signs — SPICe Spotlight | Solas air SPICe


This blog answers some of the most frequently asked questions in relation to bilingual road signs.

via SPICe FAQ – Gaelic road signs — SPICe Spotlight | Solas air SPICe#

Our colleagues at SPICe – the Scottish Parliament Information Centre recently published an FAQ article about bilingual Gaelic/English signage in Scotland. To read, please click on the link above.

Alasdair MacCaluim

gaidhlig@parliament.scot