Dè idir a th’ ann an Cead Reachdail? Bhidio ùr #gàidhlig #gaelic


A bheil fhios agad de th’ ann an Cead Reachail? 

Faodaidh Pàrlamaid na Rìoghachd Aonaichte laghan a dhèanamh airson Alba air cùisean tiomnaichte (devolved) ach sa chumantas cha tèid laghan mar seo a dhèanamh le Pàrlamaid na RA ach a-mhàin ma tha Pàrlamaid na h-Alba air a cead a thoirt seachad.

Seo cead reachdail.

‘S e cuspair gu math toinnnte a th’ ann is mar sin, tha sinn air bhidio a dhèanamh mu dheidhinn sa Ghàidhlig gus mìneachadh dè a th’ ann agus mar a tha e ag obrachadh.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Bhidio ùr sa Ghàidhlig mu chumhachdan na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic #foghlam


Tha sinn air goireas fiosrachaidh ùr a dhèanamh mu na cumhachdan a th’ aig Pàrlamaid na h-Alba.

‘S e a th’ ann ach bhideo goirid – dìreach mìonaid a dh’fhaide – a tha a’ sealltainn dhuinn de na cumhachdan a th’ aig a’ Phàrlamaid.

 

Tha e ag amas air a’ phobal, air sgoilean agus air luchd-ionnsachaidh.

Tha sinn an dòchas gun còrd e ruibh!

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot