Gaelic Word of the Week returns! #gàidhlig #gaelic


Gaelic Word of the Week has now returned after its summer break.

Gaelic word of the Week is a short weekly feature on Soundcloud aiming at people who would like to learn a little about Gaelic and a little of the language while also learning about the Scottish Parliament.

SP-WoW-800x800px

So far the new series has looked at literacy – Litearrachd – for World Literacy Day and climate – Cliomaid – for climate week.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Soidhnichean dà-chànanach ùra #gàidhlig


Tha sinn dìreach air beagan soidhnichean dà-chànanach ioma-dathach ùra a chur suas ann an Talla Poblach na Pàrlamaid.

img_1131img_1132img_1130

Tha sinn an dòchas gun còrd iad ruibh.

Alasdair

alasdair.maccaluim@parliament.scot

Togaibh i togaibh i! #gàidhlig


An do chaill sibh Coisir Ghàidhlig Lodainn nuair a bha iad ann am Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain sa chaidh?

Seo criomag dhuibh agus iad a’ seinn Suas leis a’ Ghàidhlig ann an Café Bar na fèise.

Alasdair

alasdair.maccaluim@parliament.scot