Eadar-theangachadh ri fhaighinn de dheasbad Plana Nàiseanta na #Gàidhlig


Chaidh deasbad a chumail air ais anns a’ Ghiblean mun Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig.

Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Tha sinn a-nis air eadar-theangachadh a dhèanamh den deasbad air fad dhan Ghàidhlig. Tha na h-òraidean a rinneadh sa Ghàidhlig ann am faclan a chleachd na BPA fhèin, ach tha sinn air Gàidhlig a chur air na h-òraidean anns a’ Bheurla.

deasbad

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Gaelic in the chamber — Scottish Parliament Official Report


Tha ar deagh chàirdean san Aithisg Oifigeil air post bloga ùr fhoillseachadh mu Ghàidhlig anns a’ Phàrlamaid. Seo e!

“Do members ever speak in Gaelic in Parliament and how do you report it when they do?” is a question our readers often ask, I imagine. They do, and you can see in the Official Report of Wednesday’s members’ business debate on BBC Alba how Gaelic appears in the OR. Alasdair Allan, Ruth Maguire, Angus […]

via Gaelic in the chamber — Scottish Parliament Official Report