Calling all Gaelic learners – New #Gaelic election results map published #gàidhlig


Are you learning Gaelic or are you interested in the language? We’re planning to put some more posts on the blog for people who would like to learn some Gaelic or would like to learn more about the language.

We have produced some resources aiming at people who want to learn a little about Gaelic while also learning about the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba.

One of these is our Abair Beagan – Speak a little leaflet which presents a selection of Gaelic words and phrases useful for parliamentary debates and meetings and contains Parliamentary vocabulary.  There are also accompanying sound files which you can access.

abair beagan cover

We have also recently posted some web pages in English about Gaelic in the Scottish Parliament so you can find out about how to interact with the Parliament in Gaelic.

Another resource likely to be of interest is our new Gaelic election results poster which contains a colourful map of Scotland showing the results of the 2016 election.

mapa beag.JPG

Paper copies or Abair Beagan and our election results map are available from us free of charge. If you would like a copy, email us at gaidhlig@scottish.parliament.uk.

Alasdair

alasdair.maccaluim@parliament.scot

Àrd-eaglais an Naomh Magnus, Kirkwall #arcaibh #gàidhlig


Bha sgioba Foghlam Ruigsinneach Pàrlamaid na h-Alba air ais gu tuath nuair a bha Arcaibh a’ dèanamh deas ‘son cuimhneachadh Blàr Jutland, am blàr mara as motha sa Chiad Chogadh.  Air 31 Cèitean 1916 thachair arm-mara na Rìoghachd Aonaichte fo Jellicoe agus arm-mara na Gearmailte fo Scheer faisg air an Danmhairc. Mhair am blàr eatorra fad dà latha agus aig a’ chrìoch bha còrr is 6,000 marbh air taobh na RA agus còrr is 2,500 marbh air an taobh eile. Chaidh seirbheis dhaibh a chumail ann an Àrd-eaglais an Naomh Magnus ann an Kirkwall, far an do chuireadh  “uinneag-caoinidh” le poppies.

Magnus 1

An ‘uinneag-caoimhnidh’

‘S e togalach air leth inntinneach a th’ anns an Àrd-eaglais. Bha i stèidhichte ann an 1137 le Rognvald, An t-Iarla Arcaibh, mar chuimhneachan don Naomh Magnus Erlendsson. Tràth san dàrna linn deag bha Arcaibh fo smachd Magnus agus a cho-ogha Hakon, ach bha trioblaid eatorra agus on a bha Arcaibh a’ fulang air a thàilleabh chùm iad coinneamh ann an Egilsay gus rudan a rèiteachadh. Bhris Hakon an t-aontachadh, a’ nochdadh le ochd bàtaichean de saighdearan. Chaidh Magnus a mharbhadh, a rèir na sgeulachd nuair a bha e a’ deanamh ùrnaigh. Chaidh a thòrradh ann an Birsay agus cha robh e fada gus an do thòisich muinntir an àite a’ dol don uaigh a dh’iarraidh mìorbhailean. Mar sin nuair a thàinig Rognvald, mac piuthar Magnus, gus an iarlachd a ghabhail na àite thog esan an àrd-eaglais agus thug e corp Magnus à Birsay gu Kirkwall. Nuair a chaidh Rognvald fhèin a mharbhadh ann an 1158 chaidh esan a chur san eaglais cuideachd.

Bha an àrd-eaglais fo smachd Trondheim gus an d’ fhuair Alba  Arcaibh air ais ann an 1468. Bliadhna no dhà an dèidh sin thug an Rìgh Seumas III i seachad do mhuinntir Kirkwall. Nuair a thàinig an t-Ath-leasachadh ann an 1560 thòisich Eaglais na h-Alba a cleachdadh agus san latha an-diugh ‘s ann le muinntir Arcaibh a tha i.

Tha an togalach bòidheach taobh a-muigh agus taobh a-staigh.

Chaidh obair a dhèanamh san naoidheamh linn deug is a-rithist san fhicheamh gus uinneagan agus ùrlaran a dh’ùrachadh.

 

Chaidh obair fiodha a dhèanamh cuideachd.

Magnus 9

Mairead NicEacharna

Oifigear Foghlaim a-muigh

Mairead.Mackechnie@parliament.scot

Tha Mairead ag obair mar oifigear foghlaim aig Pàrlamaid na h-Alba agus bidh i a’ siubhal air feadh na h-Alba a’ tadhal air sgoiltean – Gàidhlig is Beurla – gus innse dhaibh mu Phàrlamaid na h-Alba. Bidh i a’ sgrìobhadh an seo mu na h-àiteachan air am bi i a’ tadhal mar phàirt den obair aice – ann an deagh Ghàidhlig Ìle!

 

Fèis Phoiltigs 2016


Chan fhada a-nis gus am bi Fèis Phoilitigs 2016 a’ tòiseachadh.

Am bliadhna, ‘s e cuspair prògram na fèise Ailtireachd Deamocrasaidh.

Tha prògram na fèise ri fhaighinn sa Ghàidhlig.

FoP

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk