Prògram Fèis Poilitigs 2011 ri fhaighinn sa Ghàidhlig


Tha am program airson Fèis Poilitigs 2011 ri fhaighinn sa Ghàidhlig a-nis bho làrach-lìn na fèise.

Is e cuspair Fèis na bliadhna seo “Ag Ath-nuadhachadh Poilitigs ann an Linn nam Meadhanan Ùra” agus bi gu leòr de thachartasan ann co-cheangailte ris na meadhanan sòisealta. Bidh tachartasan ciùil gu leòr ann cuideachd.

Tha an fhèis air Facebook is Twitter cuideachd.

Fèis Poilitigs 2011

Fèis Poilitigs 2011

Alasdair MacCaluim

gaidhlig@scottish.parliament.uk