A’ cur Gàidhlig air a’ mhapa (2) #gaidhlig #gaelic


Dh’aithris sinn air obair Ainmean-àite na h-Alba an-dè agus a rèir coltais, bha ùidh mhòr aig daoine ann oir thug cha mhòr 50 daoine sùil air an teachdaireachd againn agus fhuair sinn iomadh dealbh.

Tha 129 dealbh a-nis suas air a’ mhapa aig AÀA.

Taing mhòr do dh’Akerbeltz a chur dealbhan le ainmean-àite suas air flickr.

Taing cuideachd do dh’ Anna Currall a chuir dealbhan thugainn de Dhail Fhraoich an Siorrachd Air agus do Ronald Henderson, a chuir dealbhan thugainn de Cheann Loch Gilb.

Seo cuid de na dealbhan gu h-ìosal.

Goilspidh - le Akerbeltz

Le deagh dhùrachd,

Alasdair

A’ Phàrlamaid a’ siubhal gu Dùn Dè


Tha an taisbeanadh ‘Sgeulachdan Siubhalach’, a dh’innseas na sgeulachdan brosnachail aig deichnear Albannach a rinn ceangal ri Pàrlamaid na h-Alba, air fosgladh ann an Dùn Dè an-diugh.

Dùn Dè

Dùn Dè

Tha an taisbeanadh, anns a bheil dealbhan, stuth-èisteachd is stuth-amhairc, coimhead air na dh’fhiosraich deichnear a thug buaidh – le bhith a’ coiteachadh is a’ ceangal ri Pàrlamaid na h-Alba – air Alba an dèidh fèin-riaghladh a bhith ann.

Tha còrr is 200,000 air tadhal air mar-thà.

Agus i a’ bruidhinn air an taisbeanadh a’ tighinn gu Dùn Dè, thuirt Oifigear Riaghlaidh an Pàrlamaid, Tricia Marwick BPA:

“Tha còrr is 200,000 duine air an taisbeanadh seo fhaicinn agus e a’ siubhal air feadh na h-Alba. Tha mi fìor thoilichte gum bi e ann an Dùn Dè airson nam beagan mìosan a tha romhainn agus tha e cudromach gun dèan a’ Phàrlamaid ceangail ris na h-amasan agus spionnadh aig daoine is buidhnean air feadh na h-Alba.

“Tha tòrr dòighean ann gus pàirt a ghabhail ann an obair na Pàrlamaid, tro iomairtean, cur a-steach athchuingean, dèanamh ceangal ri BPA aig tachartas no taisbeanadh, agus tha e mar amas aig Sgeulachdan Siubhalach’ airson sealltainn do dhaoine mar a chaidh a chaidh an cleachdadh an dà-rìribh.”

Bidh an taisbeanadh ri fhaicinn ann an Leabharlann Meadhan Dhùn Dè gu Dimàirt 3 Faoilleach. Gluaisidh e an uair sin gu Leabharlann Mitchell ann an Glaschu.

Tha Gàidhlig gu leòr ri faicinn is ri cluinntinn san taisbeanadh.          

Sgeualchdan Siubhlach

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Taigh-tasgaidh Taobh na h-Aibhne agus Pàrlamaid na h-Alba


Bha mi ann an Taigh-tasgaidh taobh na h-Aibhne ann an Glaschu (taigh-tasgaidh ùr na còmhdhail) bho chionn goirid airson a’ chiad turais.

Thug mi sùil air an làraich-lìn aca mus deach mi ann agus mhothaich mi gun robh bileag / mapa den togalach ri faighinn anns a’ Ghàidhlig.

Taigh-tasgaidh Taobh na h-Aibhne

Taigh-tasgaidh Taobh na h-Aibhne

 

Tha mapa mar sin againn ann am Pàrlamaid na h-Alba cuideachd, mapa dà-chànanach Gàidhlig/Beurla a tha ri fhaighinn an dà-chuid ann an clò agus air-loidhne.

Mapa Pàrlamaid na h-Alba

Mapa Pàrlamaid na h-Alba

Bha fàilte ioma-chànanach aig an taigh-tasgaidh cuideachd:

Fàilte dà-chànanach

Fàilte dà-chànanach, Taigh-tagaidh Taobh na h-Aibhne

 Agus tha beagan Gaeilge ann cuideachd air seann einnsean-smàlaidh!

 

Comhairle Chatharach na Gaillimhe

Comhairle Chatharach na Gaillimhe

 

 Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk