Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic


Bha na h-Oifigearan Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba uamhasach fhèin duilich cluinntinn an t-seachdain sa chaidh gun do chaochail Iain Macleòid.

‘S e deagh charaid dhan t-seirbheis Ghàidhlig agus dhan Phàrlamaid a bh’ ann an Iain.

john-m

Tha sgeulachd Iain – agus mar a chuidich athchuinge a chur e a-steach gus achd Gàidhlig fhaighinn – mar phàirt den taisbeanadh againn sa Phàrlamaid.

Iain Gaidhlig

A bharrachd air a bhith a’ togail a ghuth sa Phàrlamaid, bha Iain gu tric an seo airson tachartasan co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig – uaireannan gus pàirt a ghabhail annta agus uaireannan airson eadar-theangachadh mar aon.

Rinn e tòrr obair eadar-theangachaidh dhan Phàrlamaid tro na bliadhnaichean cuideachd.

Bidh sinn ga ionndrainn gu mòr,

Gus am bris an latha.

Alasdair agus Mark

gaidhlig@parliament.scot

Your Parliament, Your #Gaelic, Your Views, says Presiding Officer #gàidhlig


Gaelic speakers, Gaelic learners and non-Gaelic speakers are all being encouraged to give theirs views to the Scottish Parliament on the future shape of its Gaelic services.

Whether you take the short, three minute online survey about using Holyrood’s Gaelic facilities, or whether you want to submit a formal submission on the Parliament’s next Gaelic Language Plan, the Presiding Officer, Ken Macintosh, is urging people to have their say.

Announcing the launch of the online surveys, Presiding Officer, the Rt Hon Ken Macintosh MSP said:

Gaelic matters.  Whether or not you are Highland-born like me, it is part of who we are and part of Scotland’s rich cultural identity.

The Scottish Parliament recognises Gaelic’s special status and that’s reflected in our laws, and in the Gaelic services we offer people when visiting Holyrood and engaging with the Parliament.

That’s why we are launching two surveys about our Gaelic services – a quick and easy one to tell us briefly what you think, and a more detailed one about our Gaelic Language plan that covers our approach for the next five years.

“Do Phàrlamaid, do chànain, thoir dhuinn do bheachdan.  It’s your Parliament, your Gaelic, tell us your views.”

You can find out more about the formal consultation in English or Gàidhlig

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Comataidh Foghlam is Cultar a’ coimhead air foghlam #Gàidhlig


Ghabh Comataidh Foghlam is Cultar na Pàrlamaid fianais mu Bhile an Fhoghlaim Dimairt, a’ coimhead gu sònraichte air na h-earrannan sa bhile mu fhoghlam Gàidhlig.

Ghabh a’ chomataidh fianais bho Bhòrd na Gàidhlig, Chomhairle na Gàidhealtachd, Comann nam Pàrant agus Comhairle Siorrachd Air an Ear.

still1

Bhruidhinn Iain Caimbeul, Magaidh Wentworth agus Coinneach Moireach uile anns a’ Ghàidhlig aig a’ choinneimh.

Tha bhideo na coinneimh ri fhaicinn air seanail YouTube na Pàrlamaid.

Tha Aithisg Oifigeil na coinneimh ri faighinn a-nis cuideachd.

Alasdair