Plana Gàidhlig – co-chomhairle a’ crìochnachadh 02/11 #gàidhlig


Bidh a’ cho-chomhairle air Plana Gàidhlig na Pàrlamaid a’ tighinn gu crìch Diardaoin 02/11.

Tha an t-àm ann fhathast do bheachdan a chur ris!

Twitter Gaelic Language Day

A bheil na prìomhachasan ceart againn?

A bheil rud sam bith a bu toil leat atharrachadh?

Tha sinn air tòrr bheachdan fhaighinn gu ruige seo – ach bhiodh e math barrachd fhaighinn – gu sònraichte bho luchd na Gàidhlig.

Lìon an suirbhidh againn agus leig fios na tha thu a’ smaoineachadh.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Scottish Parliament Gaelic word of the week is back #gaelic #gaidhlig


Over the summer parliamentary recess the Scottish Parliament’s twitter feed @ScotParl is once again featuring a Gaelic word connected to the Parliament every week.

As well as giving you the written form, there is also usually a link to the pronunciation and to some background information on Soundcloud.

The @ScotParl English twitter feed and @ParlAlba Gaelic twitter feed will also be carrying the usual news and information about the Parliament including the latest about World Press Photo exhibition and the Festival of Politics.

Gaelic word of the week tweet

 

Please spread the word to anybody you know who is learning or is interested in Gaelic.

If you are intersted in learning Gaelic, or would like more Parliamentary Gaelic resources, there is further information on the Info for Learners section of our blog.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Agallamh mu eadar-theangachadh #gaidhlig #gaelic


Thadhal Catriana Deeprose aig BBC Craoaladh nan Gàidheal oirnn an-dè gus agallamh a dhèanamh mu shiostam eadar-theangachaidh TòMaS, pìleat nàiseanta anns a bheil seirbheis Gàidhilg na Pàrlamaid an sàs.

Catriana Deeprose aig BBC Craoladh nan Gàidheal a' tadhal air a' Phàrlamaid

Catriana Deeprose aig BBC Craoladh nan Gàidheal a’ tadhal air a’ Phàrlamaid

Seo pios a sgrìobh sinn mun phròiseact seo bho chionn goirid.

Ma tha ùidh agad ann an goireasan eadar-theangachaidh is planadh corpais, faic duilleagan nan goireasan Gàidhlig againn.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk