Canèideanaich a’ cèilidh oirnn #gàidhlig #gaelic @ParlInternship


Thadhail buidheann de dh’inntearnaich à Pàrlamaid Feadarail Chanada air Pàrlamaid na h-Alba na bu thràithe an t-seachdain seo.

Choinnich iad ri grunn luchd-poileataigs agus ri Coinneach Mac an Tòisich, Oifigear Riaghlaidh na Pàrlamaid.

Bha ùidh aca ann am poileasaidh cànain agus bha iad airson cluinntinn mun Ghàidhlig ann an Alba agus ann am Pàrlamaid na h-Alba agus chaidh iarraidh orm seisean a chumail dhaibh mun Ghàidhlig.

Chòrd e rium bruidhinn riutha mun Ghàidhlig ann an Alba – agus ann an Canada – is a bhith a’ cluinntinn nam beachdan aca air cànanan an dà chuid ann an Alba agus ann an Tìr nan Craobh.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic


Bha na h-Oifigearan Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba uamhasach fhèin duilich cluinntinn an t-seachdain sa chaidh gun do chaochail Iain Macleòid.

‘S e deagh charaid dhan t-seirbheis Ghàidhlig agus dhan Phàrlamaid a bh’ ann an Iain.

john-m

Tha sgeulachd Iain – agus mar a chuidich athchuinge a chur e a-steach gus achd Gàidhlig fhaighinn – mar phàirt den taisbeanadh againn sa Phàrlamaid.

Iain Gaidhlig

A bharrachd air a bhith a’ togail a ghuth sa Phàrlamaid, bha Iain gu tric an seo airson tachartasan co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig – uaireannan gus pàirt a ghabhail annta agus uaireannan airson eadar-theangachadh mar aon.

Rinn e tòrr obair eadar-theangachaidh dhan Phàrlamaid tro na bliadhnaichean cuideachd.

Bidh sinn ga ionndrainn gu mòr,

Gus am bris an latha.

Alasdair agus Mark

gaidhlig@parliament.scot

Activities for Gaelic speakers and learners in the Scottish Parliament


The Scottish Parliament will be holding a range of Gaelic events on Thursday 30th November.

Twitter Gaelic Language Day

• A pop-up “Learn Gaelic in 5 minutes” stall in the Main Hall from 10am to 2pm. Come along and learn about the Scottish Parliament’s Gaelic service and learn a little Gaelic – or if you can already speak Gaelic, come along and say hi!

• We will be offering a one hour tour for Gaelic learners and speakers at 10am.

• We will be holding a class for Gaelic leaners at beginners’ level in the Parliament’s Chat Room from 2.30 to 4:30pm.

For more information or to book a place on the tour or class, contact us at gaidhlig@parliament.scot or 0131 348 5395. The pop-up stall is a drop in and doesn’t require any booking.

The national Gaelic schools debate will also be taking place in the Scottish Parliament on Wednesday 29th November. More details are available on the debate website
Alasdair