Bileag ùr mu Chrèche Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig #gaelic


A bheil thu gu bhith a’ tighinn dhan Phàrlmaid airson turas, airson coimhead air gnothaichean Pàrlamaideach, airson coinneamh, airson coinneachadh ri BPA no airson adhbhar eile? A bheil clann òg agad? 

Is dòcha gum bi ùidh agaibh ann an crèche Pàrlamaid na h-Alba.

creche

Tha an crèche:

  • an-asgaidh agus faodar a chur gu feum airson suas ri 4 uairean
    a thìde ann an latha;
  • airson clann eadar 6 seachdainean agus 5 bliadhnaichean
    a dh’aois;
  • fosgailte Diluain gu Dihaoine, 8.00m – 6.00f

Tha sinn air bileag ùr fhoillseachadh mun chrèche sa Ghàidhlig.

Alasdair

Dè idir a th’ ann an Cead Reachdail? Bhidio ùr #gàidhlig #gaelic


A bheil fhios agad de th’ ann an Cead Reachail? 

Faodaidh Pàrlamaid na Rìoghachd Aonaichte laghan a dhèanamh airson Alba air cùisean tiomnaichte (devolved) ach sa chumantas cha tèid laghan mar seo a dhèanamh le Pàrlamaid na RA ach a-mhàin ma tha Pàrlamaid na h-Alba air a cead a thoirt seachad.

Seo cead reachdail.

‘S e cuspair gu math toinnnte a th’ ann is mar sin, tha sinn air bhidio a dhèanamh mu dheidhinn sa Ghàidhlig gus mìneachadh dè a th’ ann agus mar a tha e ag obrachadh.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Bhidio ùr sa Ghàidhlig mu chumhachdan na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic #foghlam


Tha sinn air goireas fiosrachaidh ùr a dhèanamh mu na cumhachdan a th’ aig Pàrlamaid na h-Alba.

‘S e a th’ ann ach bhideo goirid – dìreach mìonaid a dh’fhaide – a tha a’ sealltainn dhuinn de na cumhachdan a th’ aig a’ Phàrlamaid.

 

Tha e ag amas air a’ phobal, air sgoilean agus air luchd-ionnsachaidh.

Tha sinn an dòchas gun còrd e ruibh!

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot