Tachartas air Plana BSL na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic


Tha a’ Phàrlamaid gu bhith a’ cumail tachartas co-chomhairleachaidh mu Phlana BSL (Cànan Soidhnidh Bhreatainn) na Pàrlamaid air 18/19 Cèitean.  

Seo bhidio ann am BSL mun tachartas:

https://youtu.be/zbCHjUkbDk0

Gheibhear barrachd fiosrachaidh air làrach-lìn na Pàrlamaid.

Tha ìre de dh’inbhe oifigeil aig BSL fo Achd Cànan Soidhnidh Bhreatainn (Alba) 2015. Coltach ri suidheachadh na Gàidhlig, tha plana nàiseanta reachdail ann airson a’ chànain cho math ri planaichean reachdail aig ùghdarrasan poblach. Tha a’ Phàrlamaid trang ag ullachadh plana BSL aig an àm seo.

BSL_final_poster

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

 

Bileag ùr mu Chrèche Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig #gaelic


A bheil thu gu bhith a’ tighinn dhan Phàrlmaid airson turas, airson coimhead air gnothaichean Pàrlamaideach, airson coinneamh, airson coinneachadh ri BPA no airson adhbhar eile? A bheil clann òg agad? 

Is dòcha gum bi ùidh agaibh ann an crèche Pàrlamaid na h-Alba.

creche

Tha an crèche:

  • an-asgaidh agus faodar a chur gu feum airson suas ri 4 uairean
    a thìde ann an latha;
  • airson clann eadar 6 seachdainean agus 5 bliadhnaichean
    a dh’aois;
  • fosgailte Diluain gu Dihaoine, 8.00m – 6.00f

Tha sinn air bileag ùr fhoillseachadh mun chrèche sa Ghàidhlig.

Alasdair

Dè idir a th’ ann an Cead Reachdail? Bhidio ùr #gàidhlig #gaelic


A bheil fhios agad de th’ ann an Cead Reachail? 

Faodaidh Pàrlamaid na Rìoghachd Aonaichte laghan a dhèanamh airson Alba air cùisean tiomnaichte (devolved) ach sa chumantas cha tèid laghan mar seo a dhèanamh le Pàrlamaid na RA ach a-mhàin ma tha Pàrlamaid na h-Alba air a cead a thoirt seachad.

Seo cead reachdail.

‘S e cuspair gu math toinnnte a th’ ann is mar sin, tha sinn air bhidio a dhèanamh mu dheidhinn sa Ghàidhlig gus mìneachadh dè a th’ ann agus mar a tha e ag obrachadh.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot