Bhidio ùr sa Ghàidhlig mu chumhachdan na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic #foghlam


Tha sinn air goireas fiosrachaidh ùr a dhèanamh mu na cumhachdan a th’ aig Pàrlamaid na h-Alba.

‘S e a th’ ann ach bhideo goirid – dìreach mìonaid a dh’fhaide – a tha a’ sealltainn dhuinn de na cumhachdan a th’ aig a’ Phàrlamaid.

 

Tha e ag amas air a’ phobal, air sgoilean agus air luchd-ionnsachaidh.

Tha sinn an dòchas gun còrd e ruibh!

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Activities for Gaelic speakers and learners in the Scottish Parliament


The Scottish Parliament will be holding a range of Gaelic events on Thursday 30th November.

Twitter Gaelic Language Day

• A pop-up “Learn Gaelic in 5 minutes” stall in the Main Hall from 10am to 2pm. Come along and learn about the Scottish Parliament’s Gaelic service and learn a little Gaelic – or if you can already speak Gaelic, come along and say hi!

• We will be offering a one hour tour for Gaelic learners and speakers at 10am.

• We will be holding a class for Gaelic leaners at beginners’ level in the Parliament’s Chat Room from 2.30 to 4:30pm.

For more information or to book a place on the tour or class, contact us at gaidhlig@parliament.scot or 0131 348 5395. The pop-up stall is a drop in and doesn’t require any booking.

The national Gaelic schools debate will also be taking place in the Scottish Parliament on Wednesday 29th November. More details are available on the debate website
Alasdair

Gaelic learning resources #gàidhlig


In this blog post, Caroline Schofield, out Learning Resources officer tells us a little about the Gaelic educational resources which the Parliament has produced:

If you are learning Gaelic, we have a webpage which can help you learn some words about the Parliament.

eachdraidh

We also have some worksheets which will test your knowledge in a fun way. You can also find lots more resources and activities in Gaelic including Snakes and ladders, a timeline of the history of the Parliament, and art activities.

Caroline Schofield

Learning Resources Officer, Outreach Services

Caroline.Schofield@parliament.scot