Cothrom coinneachadh ris an Oifigear Riaghlaidh! Bhideo ùr #gàidhlig #gaelic


Tha an t-Oifigear Riaghlaidh ag iarraidh cluinntinn bho òigridh na h-Alba air cò ris a tha beatha coltach dhaibh agus a bheil Pàrlamaid na h-Alba a’ freagairt air na feumalachdan aca.

Seo bhideo Gàidhlig ùr a tha sinn air dèanamh.

 

A bheil thu òg? A bheil thu an sàs ann am buidheann òigridh? Eil Gàidhlig agad? Gabh pàirt anns an iomairt seo agus dh’fhaodte gum bi cothrom agad coinneachadh ris an Oifgear Riaghalaidh!

‘S e 31 Iuchar an ceann-latha mu dheireadh airson iarrtas a dhèanamh.

Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn air làrach-lìn na Pàrlamaid.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

 

Tachartas air Plana BSL na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic


Tha a’ Phàrlamaid gu bhith a’ cumail tachartas co-chomhairleachaidh mu Phlana BSL (Cànan Soidhnidh Bhreatainn) na Pàrlamaid air 18/19 Cèitean.  

Seo bhidio ann am BSL mun tachartas:

https://youtu.be/zbCHjUkbDk0

Gheibhear barrachd fiosrachaidh air làrach-lìn na Pàrlamaid.

Tha ìre de dh’inbhe oifigeil aig BSL fo Achd Cànan Soidhnidh Bhreatainn (Alba) 2015. Coltach ri suidheachadh na Gàidhlig, tha plana nàiseanta reachdail ann airson a’ chànain cho math ri planaichean reachdail aig ùghdarrasan poblach. Tha a’ Phàrlamaid trang ag ullachadh plana BSL aig an àm seo.

BSL_final_poster

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

 

Parliamentary debate on the National Plan for #Gaelic #gàidhlig


 

A debate was held in the Scottish Parliament yesterday about the National Gaelic Language Plan.

 

The debate was on the following motion:

gluasad

Amendments were put forward to the motion by Liz Smith MSP (Scottish Conservative and Unionist Party) and Iain Gray MSP (Scottish Labour).

liz s

ig amendment

Some of the members spoke in Gaelic, including Kate Forbes MSP and Alasdair Allan MSP who both delivered full speeches in Gaelic and others  used sentences or phrases in Gaelic including John Finnie MSP and Rhoda Grant MSP.

The members discussed various subjects including Gaelic medium education, economic development in Gaelic communities and Gaelic broadcasting.

At the end of the debate, the motion and both amendments were agreed unanimously. This is the final agreed motion as amended:

Gluasad PNG

You can read the Official Report of the Debate or you can watch the video on our YouTube channel.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot