Aithisg Bhliadhnail 2019-20 ri faighinn #gàidhlig


Chaidh aithisg bhliadhnail ùr na Pàrlamaid fhoillseachadh an-diugh. Tha i ann an cruth dà-chànanach sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

Anns an aithisg, gheibh sibh a-mach na bha a’ dol sa Phàrlamaid agaibh ann an 2019-20 le staitistearachd agus fiosrachadh gu leòr!

Agus ma tha BSL agad, gheibhear geàrr-chunntas den aithisg sa chànan sin cuideachd.

Alasdair MacCaluim

alasdair.maccaluim@parliament.scot