Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig


Dh’fhoillsich Comataidh Foghlam is Sgilean Pàrlamaid na h-Alba an aithisg aca mu roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil na bu thràithe an t-seachdain seo.

cuspairean

Bha ùidh mhòr aig coimhearsnachd na Gàidhlig san rannsachadh seo agus fhuaireadh grunn fhreagairtean mun Ghàidhlig, am measg tòrr chuspaierean eile.

Tha an aithisg air fad ri fhaighinn air làrach-lìn na Comataidh.

Agus tha sinn air geàrr-chunntas den aithisg a dhèanamh sa Ghàidhlig cuideachd.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot