Ceann-bliadhna sona dhuinn! #gàidhlig


An-diugh, tha sinn a’ comharrachadh 20 bliadhna bho chaidh Pàrlamaid na h-Alba fhosgladh gu h-oifigeil.

Aig a’ chuirm oifigeil an-diugh, chaidh dàn sònraichte The Long View a leughadh a chaidh a sgrìobhadh Jackie Kay, Makar na h-Alba. Tha e a’ gabhail a-steach Gàidhlig, BSL agus Scots a bharrachd air a’ Bheurla.

Gus an latha a chomharrachadh, tha sinn air eadar-theangachadh Gàidhlig a chur air dòigh den dàn: An Sealladh Fada le Rody Gorman.

Faodar an dàn a leughadh san dà chànanan an seo. 

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot