Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Thubaist na h-Iolaire #gaidhlig #gaelic


Thèid deasbad Gnothaichean Bhall a chumail ann am Pàrlamaid na h-Alba mu Thubaist na h-Iolaire Diciadain 19 Dùbhlachd aig 1.15f.

Carragh-cuimhne na h-Iolaire, Eilean Leòdhais

 

Bidh an deasbad mun ghluasad gu h-ìosal, a chaidh a chur air adhart le Alasdair Allan, BPA nan Eilean Siar.

Iolaire

Chìthear an gluasad agus na Buill a tha air a shoidhnigeadh an seo.

Thèid an deasbad a chraoladh beò air-loidhne air SPTV.

Alasdair