Plana #Gàidhlig ùr Pàrlamaid na h-Alba ga chur air bhog #gaelic


Chaidh an tionndadh as ùire de Phlana Gàidhlig Pàrlamaid na h-Alba a chur air bhog an-diugh.

‘S e ar teachdaireachd dhuibh – a’ Ghàidhlig: faic i, cluinn i, cleachd i còmhla ruinn!

Seo bhidio a rinn sinn.

 

Airson barrachd fiosrachaidh no gus am plan a leughadh, faic am fios naidheachd againn.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot