Dè rinn sinn an-uiridh? Aithisg bhliadhnail na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic


Dè rinn Pàrlamaid na h-Alba dhut anns a’ bhliadhna 2017-18?

Cia mheud bile is achd a bh’ ann? Cia mheud ceist is gluasad? Cia mheud deasbad is dè na cuspairean? Dè bha na comataidhean againn ris? Dè an obair a rinn sinn anns a’ choimhearsnachd agus le sgoiltean?

Faigh a-mach anns an Aithisg Bhliadhnail as ùire againn. Tha an aithisg bhliadhnail ann an cruth dà-chànanach.

Tha sinn air bhideo goirid a dhèanamh sa Ghàidhlig a’ sealltainn nam prìomh phuingean anns an aithisg.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot