Quiz airson Latha Eadar-nàiseanta nan Cànanan Màthrail #gàidhlig #gaelic


Tha ar co-obraichean aig an Aithisg Oifigeil air quiz beag a chruthachadh mu chànanan ann am Pàrlamaid na h-Alba airson Latha Eadar-nàiesanta nan Cànanan Màthrail.

Tha sinn an dòchas gun còrd e ruibh, ge b’ e dè an cànan màthrail a th’ agad!

thank-you-language-image

Faic an quiz air bloga na h-Aithisg Oifigeil: International Mother Language Day.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot