Bhidio ùr sa Ghàidhlig mu chumhachdan na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic #foghlam


Tha sinn air goireas fiosrachaidh ùr a dhèanamh mu na cumhachdan a th’ aig Pàrlamaid na h-Alba.

‘S e a th’ ann ach bhideo goirid – dìreach mìonaid a dh’fhaide – a tha a’ sealltainn dhuinn de na cumhachdan a th’ aig a’ Phàrlamaid.

 

Tha e ag amas air a’ phobal, air sgoilean agus air luchd-ionnsachaidh.

Tha sinn an dòchas gun còrd e ruibh!

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot