Dealbhan naidheachd ann am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig


Tha dà thaisbeanadh a thaobh dealbhan naidheachd aig Pàrlamaid na h-Alba: Taisbeanadh Dealbhan Naidheachd an t-Saoghail agus taisbeanadh sònraichte den obair aig an dealbhadair-naidheachd Michael Peto. 

Neach-tadhail a' coimhead air Dealbhan-naidheachd an t-Saoghail.

Neach-tadhail a’ coimhead air Dealbhan-naidheachd an t-Saoghail.

Tha Dealbhan Naidheachd an t-Saoghail (World Press Photo) na thaisbeanadh de na dealbhan as fheàrr sa cho-fharpais eadar-nàiseanta airson dealbhan naidheachd . Tha còrr is 130 dealbh anns an taisbeanadh am-bliadhna.

Anns an taisbeanadh den obair aig Michael Peto (1908-1970), chithear dealbhan bho Chruinneachadh Peto aig Oilthigh Dhùn Dè.

Rugadh Peto anns an Ungar ach chaidh e gu Lunnainn ann an 1939 goirid mus do thoisich an Cogadh. Anns na 1950an agus 1960, thog e dealbhan de luchd-poileataigs aig ìre na RA agus aig ìre eadar-nàiseanta a tha a’ toirt dhuinn deagh shealladh air a’ bheatha shòisealta, chultarach is phoilitigeach aig an àm.

Taisbeanadh Michael Peto: Politics in Focus

Taisbeanadh Michael Peto: Politics in Focus

Am measg nan daoine ainmeil a tha a’ nochdadh san taisbeanadh, tha Mandela, an Dalai Lama, Nehru, Khrushchev, Franco agus Churchill.

Am measg luchd-poileataics na RA, tha Jennie Lee, Aneurin Bevan, Tony Benn, Edward Heath, Harold Wilson is Jim Callaghan,a bharrachd air luchd-iomairt mar Hugh MacDiarmid, Vanessa Redgrave, Ian McKellen is John Lennon.

Tha barrachd fiosrachaidh mu na taisbeanaidhean seo air an làraich-lìn againn.

Bidh an dà thaisbeanadh fosgailte gu 22 Lùnastal agus tha iad saor is an-asgaidh.

Alasdair