Prìomh stèiseanan rèile na h-Alba – dè cho ruigsinneach sa tha iad? #gaidhlig


Tha comataidh phàrlamaideach a’ dèanamh rannsachadh air na prìomh stèiseanan rèile aig an àm seo.

Steisean Inbhir Nis (INV)

Tha Comataidh Bun-structar agus Cur-an-seabh Calpa airson beachdan an t-sluaigh fhaighinn air dè cho ruigsinneach sa tha na prìomh stèiseanan ann am bailtean-mòra na h-Alba. Tha iad airson faighinn a-mach dè a ghabhas dèanamh gus an dèanamh nas ruigsinniche.

Tha iad a’ coimhead air na stèiseanan a leanas. Tha ceisteachan air-loidhne ann airson gach stèisean.

Deltic, Steisean Sraid na Banrighinn, Glaschu (GLQ) Steisean Sraid na Banrighinn, Glaschu (GLQ)

Glaschu Mheadhain (GLC): smartsurvey.co.uk/s/GlasgowCentral

Glaschu Sràid na Banrighinn (GLQ):  smartsurvey.co.uk/s/GlasgowQueenStreet

Dùn Dè (DEE): smartsurvey.co.uk/s/Dundee

Inbhir Nis (INV): http://www.smartsurvey.co.uk/s/Inverness

Margadh an Fheòir (HYM): smartsurvey.co.uk/s/Haymarket

Obar Dheadhain (ABD): smartsurvey.co.uk/s/Aberdeen

Peairt (PTH): smartsurvey.co.uk/s/PerthStation

Sruighlea (STG):  smartsurvey.co.uk/s/Stirling

Waverley Dhùn Èideann (EDB): smartsurvey.co.uk/s/Waverley

Da chlas 170 aig Glaschu Steisean Sraid na Banrighinn (GLQ) Glaschu Steisean Sraid na Banrighinn (GLQ)

‘S e 8 Cèitean an latha mu dheireadh gus do bheachdan a chur a-steach.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk