Beachdan gan sireach air fèin-riaghladh a bharrachd #gàidhlig


Tha Comataidh Fèin-riaghlaidh (Cumhachdan a bharrachd) a sìreadh bheachdan an-dràsta air cur an gnìomh molaidhean Comataidh Mhic a’ Ghobhainn. 

Committee_photo_1

Chaidh dreachd chlàsan reachdail (draft legislative  clauses) gus barrachd cumhachdan a thoirt do Phàrlamaid na h-Alba fhoillseachadh le Riaghaltas na RA bho choinn goirid anns a’ phàipear aithne – Scotland in the United Kingdom: An enduring settlement

Tha a’ chomataidh ag iarraidh do bheachdan air dreachd chlàsan an riaghaltais. Airson barrachd fios mun cho-chomhairle, faic duilleag an rannsachaidh.

Thathar a’ cur fàilte air beachdan sa Ghàidhlig.

Alasdair