Aithisg Bhliadhinail Àrainneachdail na Pàrlamaid air fhoillseachadh #Gàidhlig


Faic mar a rinn Pàrlamaid na h -Alba ann a bhith a’ lughdachadh ar lorg carboin am-bliadhna san Aithisg Bhlaidhnail Àrainneachdail ùr againn (Gàidhlig).

arainneachd

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk