An Fhèis Phoilitigs a’ tòiseachadh an-diugh #gàidhlig @FoP2014


Tha rudan gu math trang sa Phàrlamaid an-diugh agus Fèis Phoilitigs na bliadhna seo gu bhith a’ tòiseachadh an-diugh fhathast.

cafebar1

Seo dealbh no dhà de bhàr-chafé na feise agus luchd-obrach a’ cur crìoch air an obair an-dràsta fhèin.

‘S e cuspair na bliadhna seo: Dè a-nis airson Alba?

cafebar3

Airson barrachd fiosrachaidh mu phrògram na fèise, faic ar fios naidheachd mun fhèis agus ar fios naidheachd mun bhàr-chafé.

cafebar2

Gheibhear prògram na fèise sa Ghàidhlig air làrach-lìn na Pàrlamaid.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk