Ceistean Cumanata mu Phàrlamaid na h-Alba #gaidhlig


Tha tòrr cheistean a bhios daoine a’ cur air Pàrlamaid na h-Alba gu tric agus mar sin, tha sinn air bileag ùr fhoillseachadh air a bheil Ceistean Cumanta.

Ceistean Cumanta

 

Tha ceistean ann mar: Cò nì dè? Dè an t-eadar-dhealachadh a th’ ann eadar Pàrlamaid na h-Alba agus Riaghaltas na h-Alba? Ciamar a chuireas mi fios gu Pàrlamaid na h-Alba agus mar sin air adhart.

Tha sinn an dòchas gum bi a’ bhileag seo feumail.

Tha a’ bhileag ri faighinn air pàipear cuideachd.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk