Air an latha seo o chionn 15 bliadhna #gàidhlig


Chaidh Pàrlamaid na h-Alba fhosgladh leis a’ Bhanrigh air an latha seo bho chionn 15 bliadhna.

A' Bhanrigh còmhla ri Dòmnall Mac an Deòir, Prìomh Mhinistear na h-Alba agus Dàibhidh Steel, OIfigear Riaghlaidh na Pàrlamaid ann an 1999

A’ Bhanrigh còmhla ri Dòmnall Mac an Deòir, Prìomh Mhinistear na h-Alba agus Dàibhidh Steel, OIfigear Riaghlaidh na Pàrlamaid ann an 1999

Fhuair Pàrlamaid na h-Alba a cumhachdan gus laghan a dhèanamh bhon latha sin a-mach.

Seo dealbh no dha a chaidh a thogail air an latha.

fosgland 2

Lorg-shuaicheantas na Pàrlamaid a  chaidh a thoirt dhi leis a' Bhanrigh ann an 1999

Lorg-shuaicheantas na Pàrlamaid a chaidh a thoirt dhi leis a’ Bhanrigh ann an 1999

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk