Dè rinn sinn air a’ bhliadhna sa chaidh? #gàidhlig


A bheil thu ag iarraidh barrachd fiosrachaidh air na thachair ann am Pàrlamaid na h-Alba san 12 mìos mu dheireadh?

Tha Aithisg Bhliadhnail 2014 ri fhaighinn a-nis le fiosrachadh mu ghnothaichean pàrlamaideach, agus mu mar a ghabh daoine pàirt san obair aige tro thachartasan, taisbeanaidhean agus Làithean na Pàrlamaid.

Leugh an aithisg aig: www.scottish.parliament.uk/annualreport2014

Aithisg Bhliadhnail

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk