Alba a’ Cho-fhlaitheis #gàidhlig


Ciamar a tha sòisealtas, eaconomaidh agus àrainneachd na h-Alba air atharrachadh bho chaidh Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis a chumail an seo an tòiseach ann an 1970?

Alba a’ Cho-fhlaitheis

Faigh a-mach sa phàipear-ullachaidh againn Alba a’ Cho-fhlaitheis, a chaidh a sgrìobhadh le luchd-rannsachaidh Ionad fiosrachadh Pàrlamaid na h-Alba.

Am measg tòrr rudan eile, tha ro-ràdh claisneachd sa Ghàidhlig agus fiosrachaidh mun Ghàidhlig ann an Glaschu agus ann an Alba bho 1970.

Grafaig-fiosrachaidh mun Ghàidhlig

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk