Dealbhan Luchd-naidheachd an t-saoghail a’ tilleadh don Phàrlamaid #gaidhlig #wpp


Tha Pàrlamaid na h-Alba fìor thoilichte gu bheil an taisbeanadh bliadhnail, Dealbhan Luchd-naidheachd an t-Saoghail, a’ tighinn don Phàrlamaid aon uair eile. Bidh seo a’ toirt nan dealbhan naidheachd as fhèarr à air feadh na cruinne còmhla.

Tha an taisbeanadh mar thoradh air co-fharpais eadar-nàiseanta a bhios a’ faighinn dealbhan bho luchd-naidheachd, buidhnean, pàipearan naidheachd is irisean à air feadh an t-saoghail. Tha na dealbhan a bhuannaich anns na raointean a leanas: naidheachd is spòrs coitcheann, cùisean an latha an-diugh, daoine, beatha làitheil, nàdar agus spòrs.

Chaidh 103,000 dealbh a chur a-steach le 5,666 dealbhadairean à 124 diofar dùthchannan.

Is e Dealbh Luchd-naidheachd an t-Saoghail am-bliadhna Tìodhlacadh Gasa, le Paul Hansen às an t-Suain.

Tiodhlacadh Ghasa

Airson barrachd fiosrachaidh, faic http://www.worldpressphoto.org

Alasdair