Latha na h-Eòrpa sona! #gaidhlig #europeday #eu2013ie #eu


‘S e 9 Cèitean Latha na h-Eòrpa agus mar sin, ’s e deagh latha a th’ann a bhith ag ionnsachadh mu na dleastanstanasan eadar-dhealaichte aig Pàrlamaid na h-Alba, agus Pàrlamaid na h-Eòrpa.

 Tha Pàrlamaid na h-Alba air dà leabharan a chur ri chèile air a’ chuspair seo:

sp EP

 

  Tha Pàrlamaid na h-Alba agus Pàrlamaid na h-Eòrpa – Cò a bhios a’ dèanamh dè? a’ mìneachadh nan dleastanasan eadar-dhealaichte air Pàrlamaid na h-Alba agus Pàrlamaid na h-Eòrpa.

mp mep

mp mep 

Tha BPA, BP, BPE, Comhairlichean – cò a tha a’ dèanamh dè? a’ mìneachadh nan dreuchdan a th’ aig na diofar riochdairean a th’ agaibh ann an Alba, ag innse na tha iad a’ dèanamh agus mar a gheibh sibh air fios a chur thuca. Tha seo gu math feumail ma tha thu airson rudeigin a thogail ach mur eil thu cinnteach cò dhà a bu chòir dhut fios a chur.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk