Faidhlichean fuaime do luchd-ionnsachaidh air ar làrach-lìn #gaidhlig


Tha sinn air earrann ùr a chruthachadh air làrach-lìn foghlaim na Pàrlamaid airson clann sgoile sa bhun-sgoil no sa chaid dà bhliadhna san àrd-sgoil a tha ag iarraidh beagan Gàidhlig ionnsachadh. 

Soidhne sa Ghàidhlig

Tha cuideam anns a’ ghoireas seo air briathrachas co-cheangailte ris a’ Phàrlamaid agus tha faidhleachan fuaime na chois.

Tha an duilleag cuideachd freagarrach airson inbhich a tha airson beagan Gàidhlig ionnsachadh.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk