Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba air fhoillseachadh #gaidhlig #gaelic


Tha an tionndadh Gàidhlig de dh’aithris Bhliadhnail na h-Àrainneachd aig Pàrlamaid na h-Alba ri fhaighinn a-nis.

Aithisg Bhliadhnail arainneachd na Pàrlamaid

Aithisg bhliadhnail na Pàrlamaid 2011-12

Faigh a-mach na rinn Pàrlamaid na h-Alba gus an lorg carboin againn a lùghdachadh.

Am measg rudan eile, tha cleachdadh gas, dealain, pàipear agus sgudal sìos agus tha ath-chuairteachadh suas.

Cum sùil air a’ bhog sa bhliadhna ùir airson agallamhan co-cheangailte ris an arainneachd agus Pàrlamaid na h-Alba.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk