Latha na Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #gaelic


Tha sinn gu bhith gu math trang an-diugh is a-màireach ann am Pàrlamaid na h-Alba agus ar tachartasan Latha na Gàidhilg gu bhith againn an-diugh (Dicaidain 28 Samhain) agus a-màireach (Diardaoin 29 Samhain).

Leugh barrachd mu dheidhinn air ar fios naidheachd mu Latha na Gàidhlig.

Alasdair