Stuthan foghlam ealain ùr sa Ghàidhlig #gaidhlig #foghlam #gaelic


Tha Pàrlamaid na h-Alba air sreath ùr de ghoireasan foghlaim airson ealain fhoillseachadh.

Goireas foghlaim ealain na Pàrlamaid

Goireas foghlaim ealain na Pàrlamaid

Tha iad seo rim faighinn sa Ghàidhlig agus sa Bheurla, a’ gabhail a-steach glainne dathte, cruthan-tìre, silhouettean,  gibhtean dhan Phàrlamaid agus a bhith a’ dealbhadh togalach le stuthan nàdarra.

Tha sinn air ar goireas dà-chànanach Tadhal air a’ Phàrlamaid ùrachadh cuideachd.

Tha sinn an dòchas gun còrd iad ruibh!

Alasdair