Plana Gàidhlig na Pàrlamaid – tha sinn airson cluinntinn bhuat! #gaidhlig #gaelic


Bidh an obair co-chomhairleachaidh air ar Plana Gàidhlig ùr a’ tighinn gu crìch Dihaoine sa tighinn (4/11/12).

Bhiodh e uamhasach feumail dhuinn do bheachdan a cluinntinn air a’ phlana.  A bheil thu toilichte leis? A bheil thu airson atharrachaidhean fhaicinn ann?

Nach cuir sibh fios thugainn!

Tha foirm air-loidhne ann a tha furasta is luath ri lìonadh. Faic am plana air ar làrach-lìn.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk