Bileag ùr mu Chomataidhean #gaidhlig #gaelic


Tha sinn air bileag ùr fhoillseachadh an-diugh airson daoine a tha gu bhith a’ toirt seachadh fianais gu comataidhean Pàrlamaideach.

Tha e ag innse barrachd cuideachd mu obair is dòighean-obrach nan comataidhean.

Faodar a leughadh air ar làrach-lìn .

Alasdair