Pàrlamaid na h-Alba na fosadh #gaidhlig #sp4


Tha Pàrlamaid na h-Alba na fosadh (in recess) o 6 gu 21 Dàmhair.

Ach bidh togalach na Pàrlamaid fosgailte do luchd-tadhail Diluain-Disathairne co-dhiù agus mar as àbhaist tha e an-asgaidh tighinn a-steach.

Bidh tursan-tròraichte an-asgaidh a’ ruith gach latha rè an fhosaidh cuideachd agus bidh a’ bhùth agus an café fosgailte cuideachd.

Turas trèoraichte

le deagh dhùrachd,

Alasdair