Deasbad Diluain air Plana Nàiseanta na Gàidhlig air-loidhne a-nis #gaidhlig #sp4 #gaelic


Tha an deasbad a chaidh a chumail air Plana Nàiseanta na Gàidhig 2013-18 Dimàirt a-nis ri fhaicinn air-loidhne aig:

http://www.scottish.parliament.uk/newsandmediacentre/41493.aspx.

 

John Scott BPA, Leas Oifigear Riaghlaidh agus e a' fosgladh an deasbaid air Plana Nàiseanta na Gàidhig Diluain

John Scott BPA, Leas Oifigear Riaghlaidh agus e a’ fosgladh an deasbaid air Plana Nàiseanta na Gàidhig Diluain

Tha an deasbad a’ tòiseachadh aig 81 mionaidean.

Airson làn aithris air an deasbad, faic bloga an latha an-dè.

 Alasdair

gaidhilg@scottish.parliament.uk