Seiseanan Foghlam san sgoil agadsa! #gaidhlig #foghlam


Tha Sgioba Ruigsinn na Pàrlamaid air consoilean bhòtaidh so-ghiùlan (portable voting consoles) a cheannach airson cleachdadh ann an seiseanan foghlaim ann an sgoiltean.

Thèid an cleachdadh mar phàirt de na seiseanan foghlaim ùr leasaichte againn ann an sgoiltean air feadh na h-Alba on t-Sultain a-mach anns a’ Bheurla no anns a’ Ghàidhlig.

Airson barrachd fiosrachaidh no gus seisean foghlaim a chur air dòigh dhan chlas agad, faic an làrach-lìn againn:

http://www.scottish.parliament.uk/visitandlearn/Education/15205.aspx

Alasdair 

gaidhlig@scottish.parliament.uk