Air toir an òir ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #london2012


Dh’aithris sinn bho chionn goirid gu bheil taisbeanadh ann de stampaichean Oilimpeach anns a’ Phàrlamaid, far a bheil dealbh mòr den a h-uile stampa a tha a’ comharrachadh buinn òir aig Sgioba GB a’ nochdadh.

Tha an caibineat-taisbeanaidh a’ fàs gu math làn a-nis. Seo dealbhan a chaidh a thogail madainn an-diugh.

Andaidh Mhoireach

 

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk