Obair Sheòrais Wyllie ga taisbeanadh ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig


Tha saothair George Wyllie (1921-2012), a bha air fear den luchd-ealain as cliùitiche is as comharraichte ann an Alba, a’ nochdadh ann an taisbeanadh ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Am measg nan rudan a bhios a’ nochdadh ann an gàradh na Pàrlamaid tha:

  • Cradle
  • Contemplace
  • Eco-bucket
  • Studio
  • Train of the standing stones
  • A maquette of the Berlin Burd

Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn mu na h-obraichean ealain agus mu thurasan gus am faicinn san fhios naidheachd againn (Gàidhlig).

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk