Sgeulachd na h-Alba #gaidhlig


Ionnsaich mu eachdraidh na h-Alba agus mu ailtearachd na Pàrlamaid air turas trèoraichte ùr ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Ionnsaich mu bhratach na h-Alba agus a sgeulachd, faic an aon litir a tha air fhàgail a sgrìobh Uilleam Uallas agus ionnsaich mu eachdraidh na h-Alba mar a tha i air innse le togalach na Pàrlamaid bho Raibeart Brùs don phrionnsa Teàrlach agus air adhart…

Airson fios mu cinn-latha is amannan nan tursan seo, faic: http://goo.gl/attfl

Mairidh na tursan seo, a tha anns a’ Bheurla, mu 40 mionaidean agus feumar clàradh ro làimh. Cuir fios gu 0131 348 5200 no sp.bookings@scottish.parliament.uk

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk