Iasgach, Cìsean agus Legionella air clàr an t-Seòmair an-diugh #gaidhlig #SP4


Seo na tha a’ dol air adhart air clàr gnothaich Pàrlamaid na h-Alba an-diugh:

9.15m             Aithris Mhinistreil: Legionella

Air a leantainn le Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Ath-leasachadh Poileasaidh Coitcheann an Iasgaich

 

11.40m           Àm nan Ceistean Coitcheann  

12.00f            Ceistean don Phrìomh Mhinistear

 

2.15f               Àm nan Ceistean Cuspaireil 

Ionmhas, Fastadh agus Fàs Seasmhach.

2.55f               Aithris Mhinistreil, Dòigh-obrach Riaghaltas na h-Alba air Cìsean.

Air a leantainn le Deasbad Ìre 3: Bile nan Tacannan Tuathanais (Atharrachadh) (Alba)

 

5.00f               Àm Co-dhùnaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall– S4M-02598 Iain Mason: Peanas a’ Bhàis anns na h-Innseachan 

 

Iain Mason BPA

 

Gheibhear an clàr fad anns an Iris Ghnothaichean.

Alasdair 

gaidhlig@scottish.parliament.uk