Bàrdachd sa Phàrlamaid – goireas foghlaim #gaidhlig #foghlam #sp4


Tha goireas foghlaim aig Pàrlamaid na h-Alba stèidhichte air bàrdachd: A’ Phàrlamaid agus a’ Bhàrdachd.

Cha seo a dhèanamh an co-bhann le Leabharlann Bàrdachd na h-Alba.

Tha planaichean leasan ann co-cheangailte ri bhith a’ cleachdadh Pàrlamaid na h-Alba mar togail-inntinn gus bàrdachd a sgrìobhadh.  

 Mar phàirt den ghoireas, tha Fosglaibh na Dorsan, dàn le Rody Gorman a tha na eadar-theangachadh de Open the Doors,  a sgrìobh Edwin Morgan nach maireann airson fosgladh oifigeil togalach Pàrlamaid na h-Alba ann an 2004.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament