Dè tha dol sa Phàrlamaid an-diugh? #gaidhlig #SP4


 

Tha na gnothaichean a leanas air am moladh airson an t-Seòmair an-diugh (Diciadain 30 Cèitean).

 

2.00f Àm Cnuasachaidh – An t-Athair Michael Briody, Eaglais an Naoimh Mhicheil, Moodiesburn, Siorrachd Lannraig a Tuath.

Air a leantainn le Gluasaid air an Iùbailidh Daoimean.

 

Seòmar na Pàrlamaid

 

Air a leantainn le deasbad Riaghaltas na h-Alba: Na bhios suideachadh Sòn an Euro a’ ciallachadh do dh’Eaconamaidh na h-Alba.

Air a leantainn le Gluasad Cead Reachdais: Bile an Ionmhais (Àir. 4) – Reachdas na RA.

5.00f Àm Co-dhùnaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall – S4M-02949 Aileen NicLèoid : Rio+20 Summit

Chithear an clàr-ghnothaich air fad anns an Iris Ghnothaichean.

Alasdair