Darach rìoghail ga chur sa Phàrlamaid #gaidhlig #SP4


Chaidh darach a chur ann an àrainn na Pàrlamaid leis an Oifigear Riaghlaidh Tricia Marwick BPA an-diugh gus an ceangail eadar a’ Bhanrigh agus Pàrlamaid is poball na h-Alba a chomharrachadh.

Thachair seo agus a’ Phàrlamaid a’ comharrachadh Iùbailidh daoimean  na Banrigh.

 

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Alasdair